اندازه متن:
بههنگام شده در: پنجشنبه، 19 سپتامبر 2019

در داخل سازمان ملل: اخبار و رویدادها

سازمان ملل متحد - اخبار و رویدادها

"در داخل سازمان ملل" فعالیت های داخلی دفتر ملل متحد را بررسی می کند و چهار نهاد اصلی آن عبارتند از: مجمع عمومی ، شورای اقتصادی و اجتماعی (ECOSOC) ، دیوان بین المللی دادگستری و دبیر کل. در درون این نهادها ، استراتژی ها و سیاست های بزرگتر توسعه جهانی و سیاست بین الملل صورت می گیرد ، که نتایج مهم آن برای جنوب جهانی و فراتر از آن است. .

یک دسته را انتخاب کنید: بدنهای اصلی | مناطق | موضوعات | پخش اینترنتی سازمان ملل | فیلم سازمان ملل | عکس های سازمان مللبا ما ارتباط برقرار کنید

مشترک شدن در خبرنامه ما