اندازه متن:
بههنگام شده در: پنجشنبه، 19 سپتامبر 2019
دسته بندی: اخبار روز
سه شنبه، 14 مه 2019
نوشته شده توسط webtv.un.org

فراخوانی برای اقدام به اقیانوس ها

مطالب توسط: سازمان ملل متحد وب پخش

ادامه مطلب ...

دسته بندی: اخبار روز
یکشنبه، 12 مه 2019
نوشته شده توسط webtv.un.org

رئیس سازمان ملل جوانان را درگیر اقدامات اقلیمی می کند

مطالب توسط: سازمان ملل متحد وب پخش

ادامه مطلب ...

دسته بندی: اخبار روز
دوشنبه، 13 مه 2019
نوشته شده توسط webtv.un.org

پیام همبستگی ماه رمضان

مطالب توسط: سازمان ملل متحد وب پخش

ادامه مطلب ...

دسته بندی: اخبار روز
پنجشنبه، 09 مه 2019
نوشته شده توسط webtv.un.org

سریال گفتگوی آفریقا برای آفریقا صلح آمیز و مرفه

مطالب توسط: سازمان ملل متحد وب پخش

ادامه مطلب ...

دسته بندی: اخبار روز
یکشنبه، 12 مه 2019
نوشته شده توسط webtv.un.org

هیچ کس را پشت سر نمی گذارد

مطالب توسط: سازمان ملل متحد وب پخش

ادامه مطلب ...

دسته بندی: اخبار روز
دوشنبه، 06 مه 2019
نوشته شده توسط webtv.un.org

برنامه سفر تروریستی سازمان ملل متحد

مطالب توسط: سازمان ملل متحد وب پخش

ادامه مطلب ...

با ما ارتباط برقرار کنید

مشترک شدن در خبرنامه ما