اندازه متن:
بههنگام شده در: پنجشنبه، 19 سپتامبر 2019
دسته بندی: اروپا
پنجشنبه، 29 اوت 2019
نوشته شده توسط www.un.org/news

کارشناسان بهداشت سازمان ملل هشدار می دهند که "احیای چشمگیر" سرخک ...

مطالب توسط: مرکز اخبار سازمان ملل متحد "اگر پوشش ایمن سازی بالا در هر جامعه ای حاصل نشود و پایدار نباشد ، هم کودکان و هم بزرگسالان

ادامه مطلب ...

دسته بندی: اروپا
چهارشنبه، 17 ژوئیه 2019
نوشته شده توسط www.un.org/news

سیاسی سازی "بحران" مهاجران در مجارستان و ...

مطالب توسط: مرکز خبر ملل متحد # هونگاری: ما از گزارش هایی مبنی بر اینکه # مهاجران در بازداشتگاه ها به طور عمدی از # غذا محروم شده اند ، نگران هستیم.

ادامه مطلب ...

دسته بندی: اروپا
جمعه، 09 اوت 2019
نوشته شده توسط www.un.org/news

رهبران ترک و یونان قبرس آماده گفتگو با رئیس سازمان ملل ...

مطالب توسط: مرکز خبرهای سازمان ملل متحد انتشار مطبوعاتی پس از دیدار بین رهبر یونان و قبرس نیکوس آناستازادیس ، ترکیه-قبرس منتشر شد

ادامه مطلب ...

دسته بندی: اروپا
سه شنبه، 16 ژوئیه 2019
نوشته شده توسط www.un.org/news

شورای امنیت ...

مطالب توسط: مرکز اخبار ملل متحد ، جلسه توجیهی دیکارلو در شورا ، فقط چند روز قبل از رای گیری اوکراینی ها در انتخابات پارلمانی در تاریخ

ادامه مطلب ...

دسته بندی: اروپا
سه شنبه، 06 اوت 2019
نوشته شده توسط www.un.org/news

جریمه های "1 میلیون یورویی" برای قایق های نجات نگرانی سازمان ملل را ...

مطالب توسط: مرکز خبرهای سازمان ملل متحد که در ژنو صحبت می کند ، چارلی یکسلی سخنگوی آژانس پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) توضیح داد که حرکت قانونی

ادامه مطلب ...

دسته بندی: اروپا
سه شنبه، 02 ژوئیه 2019
نوشته شده توسط www.un.org/news

از زمینه: روبرو شدن با مطبوعات شدید بهداشت روانی ...

مطالب توسط: مرکز اخبار سازمان ملل متحد در طی بیشتر سالهای فعالیت 30 خود به عنوان یک انسان دوستانه با سازمان ملل ، Fabrizio Hochschild ، امروز یک مقام ارشد سازمان ملل

ادامه مطلب ...

با ما ارتباط برقرار کنید

مشترک شدن در خبرنامه ما